Colofon

Copyright © 2017. VisieK Bedrijfsfysiotherapie, Amsterdam.

Deze website is gemaakt in samenwerking met de HVA, minor zorgtechnologie. Dankzij de inzet en samenwerking van vier studenten uit de twee studierichtingen 'ICT' en 'zorg' draait deze website. Annemarie Koers, Steven Trompert, Ricardo Barbosa Vairinhos en Koen Woortman bedankt voor jullie inzet, ideeën en de fijne samenwerking.

Bij het verzamelen van de informatie voor deze website hebben verschillende collega's een belangrijke bijdrage geleverd. Zonder deze fijne samenwerking en het intercollegiale overleg was deze website niet tot stand gekomen. Anita van Duijne, Ondine de Hullu, Marie-Thérese Hageman en Inga Mol, heel hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid.

De indeling in mobiliteitsklasse is afkomstig van en met goedkeuring van Locomotion gebruikt. Waarvoor onze hartelijke dank aan Nico en Hanneke Knibbe.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever gebruikt worden voor overname in andere gedrukte, geprinte, digitale of welke andere vorm dan ook. Neem voor overleg contact met ons op.

De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onverantwoord toepassen, verkeerd uitvoeren, eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden. Ondanks de informatie die te vinden is op deze website zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen of de advisering van persoonlijke hulpverleners gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie op deze website.